POLITIKA O KOLAČIĆIMA

1.- OPŠTE INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA
 • Šta su kolačići? Kolačići su male datoteke koje vebsajtovi šalju na pregledač i koje se skladište na korisničkom terminalu, koji može biti lični računar, mobilni telefon, tablet ili neki drugi uređaj.
 • Koja je njihova funkcija? Kolačići igraju ključnu ulogu u pružanju brojnih IT usluga. Između ostalog, jedna od funkcija je dozvoljavanje vebsajtu da skladišti i preuzima informacije u vezi s Korisnikovim navikama prilikom pretrage ili sa njegovom opremom i mogu se, u zavisnosti od dobijenih informacija, koristiti za prepoznavanje korisnika i unapređenje usluge koja se nudi putem vebsajta.
 • Koje vrste kolačića postoje? Kolačići se mogu koristiti zajedno ili razdvojeno i mogu se klasifikovati u skladu sa različitim kriterijumima, kao na primer:
 • Svrha (tehnički kolačići, analitički, kolačići za prilagođavanje, kako je definisano u Odeljku 3. ove politike);
 • Subjekat upravljanja (sopstveni kolačići utvrđeni od strane domena vebsajta koji korisnik posećuje ili kolačići treće strane, jesu kolačići utvrđeni od strane različitih domena vebsajta koji se posećuje, i kojim on upravlja, u svrhu mogućnosti slanja korisniku prilagođenih promotivnih poruka);
 • Vreme aktivnosti ili zadržavanje i skladištenje (kolačići o sesiji ili trajni kolačići itd.).
2.- REGULISANJE KOLAČIĆA
 1. Korisnik mora imati pristup jasnim i detaljnim informacijama koje se tiču aktivnosti obrade podataka koje se obavljaju korišćenjem kolačića i
 2. Korisnik mora imati mogućnost da (i) odbaci sve kolačiće, (ii) sve ih omogući, (iii) sve ih omogući ili odbaci jedan po jedan putem izričite radnje.

Stoga vam, kao korisniku našeg vebsajta, GASTARBEITER SERVICE pruža sledeće informacije:

3.- INFORMIŠITE SE O AKTIVNOSTIMA NAŠIH KOLAČIĆA 
 1. Identitet i kontakt podaci našeg rukovaoca podacima i kolačićima, kao i lica za zaštitu podataka o ličnosti 
 • Mihailo Milović Preduzetnik Prokuplje Gastarbeiter Service – Danila Kiša 23, Prokuplje, matični broj 67023749, e-mail: info@gastarbeiterservice

 1. Kolačići koje koristimo i njihova svrha

GASTARBEITER SERVICE može da koristi različite vrste kolačića, koje korisnik može slobodno proveriti i upravljati njima prilikom pristupa vebu. Kolačići su opisani u daljem tekstu:

 • Sopstveni kolačići. To su kolačići koji se šalju na korisnikov terminal sa računara ili domena kojim upravlja GASTARBEITER SERVICE i sa kog se pruža usluga koju korisnik zahteva.
 • Kolačići trećih strana. To su kolačići koji se šalju na korisnikov terminal sa računara ili domena kojim ne upravlja GASTARBEITER SERVICE i sa kog se pruža usluga koju korisnik zahteva ali za neki drugi subjekt koji obrađuje podatke koje kolačić prikupi.
 • Kolačići sesije. To je vrsta kolačića kojima se prikupljaju i skladište informacije dok korisnik pristupa vebsajtu. Ti kolačići se ne skladište na korisnikovom računaru kada sesija istekne ili kada se veb pregledač zatvori.
 • Funkcionalni kolačići. To je vrsta kolačića kod kojih podaci nastavljaju da budu uskladišteni na korisnikovom terminalu i može im se pristupiti ili se mogu obrađivati tokom perioda koji definiše lice odgovorno za taj kolačić, što može biti od nekoliko minuta do nekoliko godina. Funkcionalni kolačići omogućavaju da vebsajt pravilno funkcioniše i stoga su neophodni a ne neobavezni. Međutim, korisnik može da ih izbriše u bilo kom trenutku. Takođe, ograničavanje njihove funkcije će zavisiti od pregledača koji korisnik koristi.
 • Tehnički kolačići. To su kolačići koji omogućavaju korisniku da pregleda veb stranicu i da koristi različite opcije ili usluge na njoj, npr. da upravlja saobraćajem i prenosom podataka, da identifikuje sesiju, da pristupa ograničenim oblastima vebsajta, da snima elemente koji učestvuju u pravljenju porudžbine, da se pretplati ili prijavi za učešće na nekom događaju, da koristi bezbednosne elemente prilikom pregledanja, da skladišti sadržaj za emitovanje video-snimaka ili zvuka ili da deli sadržaj putem društvenih mreža. 
 • Kolačići za personalizaciju. To su kolačići koji korisniku omogućavaju da pristupi usluzi u skladu sa određenim opštim i predefinisanim karakteristikama na osnovu brojnih kriterijuma na korisnikovom terminalu, kao što su npr. jezik, vrsta veb pregledača koji se koristi za pristup usluzi, regionalna konfiguracija odakle se pristupa usluzi itd. 
 • Analitički kolačići. To su kolačići koji omogućavaju vlasniku da nadgleda i analizira ponašanje korisnika vebsajta sa kojim su povezani. Informacije koje se prikupe putem tih kolačića koriste se za merenje aktivnosti vebsajta i za profilisanje načina kretanja korisnika da bi se vebsajt na osnovu tih analiza unapredio. 
4.- UPRAVLJANJE VAŠIM KOLAČIĆIMA

Prilikom prvog pregledanja ovog vebsajta, baner za kolačiće će biti prikazan, što će Korisniku omogućiti da odabere koji se kolačići čuvaju u njegovom pregledaču:

 • za prihvatanje svih kolačića i nastavak pregledanja: baner za kolačiće se više neće prikazivati a pretpostavlja se da je Korisnik prihvatio ovu politiku o kolačićima;
 • za onemogućavanje izabranih kategorija kolačića (osim onih koji su od suštinske važnosti za funkcionisanje vebsajta);
 • za onemogućavanje svih kolačića (osim onih koji su od suštinske važnosti za funkcionisanje vebsajta). U ovom slučaju, vebsajt će skladištiti samo kolačiće koji se od Korisnika zahtevaju za korišćenje vebsajta;
 • za izmenu konfiguracije praćenjem uputstva u daljem tekstu i prihvatanje ili isključivanje nekih od kolačića ili samo za dobijanje više informacija o kolačićima i provere naše politike o kolačićima.    
 • U bilo kom trenutku ćete moći da pristupite stvarnoj saglasnosti o kolačićima i da upravljate njome i da proverite stvarne kolačiće koje GASTARBEITER SERVICE koristi. 

Isto tako, reprodukovanje sadržaja koji može korisnika da preusmeri putem linkova koji su u različitom formatu ubačeni na vebsajt ili medijum koji GASTARBEITER SERVICE poseduje može sadržati kolačiće vlasnika navedenog preusmerenog sadržaja. U tom slučaju, preduzeće nije odgovorno za informacije niti politike pružene korisniku niti za kolačiće koji su upotrebljeni a koje prave treće strane.

 • U slučaju da korisnik ne pristane na obradu tih informacija, može da promeni postavke svog veb pregledača, tako što će u tu svrhu pratiti informacije i savete obuhvaćene na linkovima utvrđenim u daljem tekstu a koji se odnose na postavke kolačića:

Na vebsajtovima pratite sledeće linkove:

Na mobilnim telefonima pratite sledeće linkove:

 • Ako korisnik koristi neki drugi pregledač, više informacija o tome kako da konfiguriše instalaciju Kolačića može dobiti putem odeljka pomoći ili asistencije za taj veb pregledač.
5.- DRUGE RELEVANTNE INFORMACIJE

Preduzeće GASTARBEITER SERVICE nije odgovorno za korišćenje kolačića koje stvaraju treće strane izvan usluga koji se nude na kanalima i medijumima koje GASTARBEITER SERVICE poseduje.

6.- DOBIJANJE VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o kolačićima korisnici mogu da se obrate preduzeću GASTARBEITER SERVICE putem sledeće imejl adrese: info@gastarbeiterservice.com.

© 2023 | Gastarbeiter Service | Sva prava zadržana