Politika privatnosti preduzeća Gastarbeiter Service

Posvećenost zaštiti privatnosti vaših podataka predstavlja ključnu vrednost u preduzeću Gastarbeiter Service. Ova politika privatnosti opisuje kako prikupljamo, koristimo, čuvamo i štitimo informacije koje nam pružate prilikom korišćenja naše veb stranice i usluga. Molimo vas da pažljivo pročitate ove informacije kako biste razumeli naš pristup privatnosti i kako tretiramo vaše podatke.

Prikupljanje podataka

 1. Prilikom posete našoj veb stranici i korišćenja naših usluga, možemo prikupljati određene lične podatke koji nam direktno pružate. Ovi podaci mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:
 • Ime, prezime i kontakt informacije (adresa e-pošte, telefonski broj, adresa prebivališta)
 • Informacije o nekretninama koje nam poveravate na održavanje
 • Detalji računa i plaćanja
 • Informacije o pravnim procesima ili administrativnim poslovima u kojima pružamo podršku

Upotreba prikupljenih podataka

 1. Prikupljeni podaci se koriste isključivo u svrhu pružanja usluga koje zahtevate od nas. Vaše podatke možemo koristiti na sledeće načine:
 • Održavanje vaših nekretnina
 • Plaćanje računa i finansijska administracija u vaše ime
 • Pružanje podrške u pravnim procesima i administrativnim poslovima
 • Kontaktiranje radi pružanja informacija i obaveštenja u vezi sa pružanjem usluga
 • Poboljšanje naših usluga i veb stranice na osnovu povratnih informacija i analitike

Deljenje podataka

 1. Vaše podatke nećemo deliti sa trećim stranama bez vašeg pristanka, osim u sledećim situacijama:
 • Kada je to neophodno za pružanje usluga koje tražite od nas (npr. angažovanje advokatske kuće za pravne procese)
 • Kada smo zakonski obavezni da delimo podatke u skladu sa važećim propisima ili zahtevima nadležnih vlasti
 • U cilju zaštite naših prava, imovine ili sigurnosti, kao i zaštite vaših interesa
 • U slučaju prenosa preduzeća ili promene vlasništva, gde bi podaci mogli biti preneti novom vlasniku ili partneru

Bezbednost podataka

 1. Preduzimamo razumne tehničke, administrativne i fizičke mere da bismo zaštitili vaše podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili otkrivanja. Međutim, treba napomenuti da nijedan prenos podataka putem interneta ili elektronsko čuvanje podataka nije potpuno siguran. Stoga, iako se trudimo da zaštitimo vaše podatke, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Vaša prava

 1. Imate pravo da pristupate svojim ličnim podacima koje smo prikupili i zatražite ažuriranje, ispravku ili brisanje podataka koji su netačni ili više nisu relevantni. Takođe imate pravo da povučete svoj pristanak za obradu podataka ili da postavite ograničenja na način na koji koristimo vaše podatke. Ukoliko želite da ostvarite ova prava, molimo vas da nas kontaktirate putem dostupnih kanala komunikacije navedenih na našoj veb stranici.

Promene politike privatnosti

 1. Možemo ažurirati ovu politiku privatnosti s vremena na vreme kako bismo odražavali promene u našim praksama obrade podataka. Ažurirane verzije politike privatnosti će biti objavljene na našoj veb stranici, a datum izmene će biti naznačen na vrhu dokumenta.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte.

© 2023 | Gastarbeiter Service | Sva prava zadržana